Υπηρεσίες - Sales and Marketing Strategy

Sales and Marketing Strategy HOTEL PROFIT

Κλειδί στην επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης αποτελούν οι ομάδες πωλήσεων και μάρκετινγκ και η μεταξύ τους συνεργασία. Αντί να απασχολείτε ανεξάρτητες μονάδες σε επιμέρους τμήματα, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο συνεργαζόμενο τμήμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ που θα σας βοηθήσει να δείτε πώς χρειάζεται να τροποποιήσετε τις προσφορές των υπηρεσιών της, τις τιμές και την επικοινωνία σας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς , του καναλιού διανομής ή των τελικών επισκεπτών σας.

Στρατηγική Πωλήσεων και μαρκετινγκ

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας συνοψίζονται ως εξής:
  • Ανάλυση προυπολογισμού εταιρίας για επίτευξη στόχων
  • Εξέταση και ενημέρωση του ιδανικού προφίλ πελατών
  • Ανάδειξη της διαφορετικότητας καθε ξενοδοχειακής επιχείρησης
  • Στόχευση στην δημιουργία σωστής ιστοσελίδας και ονλαιν μάρκετινγκ
  • Καταγραφή της διαδικασίας πώλησης
  • Καταγραφή της διαδικασίας μάρκετινγκ
  • Παρακολούθηση προόδου επιχείρησης και ανάαπτυξη στρατηγικών

Μάθετε περισσότερα Τώρα!